Sobre els espais buits

Els espais que han quedat buits han de poder sentir-se, viure i travessar-se.

Són una invitació per vivenciar tot el que emergeix quan els presenciem.

Un buit que necessita ser vist, reconegut, plorat, sostingut, recolzat i honrat.

Passar la pàgina ràpidament i reforçar la nostra cuirassa defensiva, després d’una pèrdua, ens allunya de la nostra veritat. L’automàtic s’avança per no tornar a sentir un dolor que cal veure. No obstant això, moltes vegades necessitem poder transitar aquests espais en companyia, afavorint la confiança i el sosteniment de tot allò que el cos necessita expressar davant el buit, la pèrdua, el dolor, sense intentar omplir-ho amb qualsevol altra cosa que ens impedeixi contactar-hi, sostenir-ho i entregar-nos a la veritat del moment.

Contacta amb mi a través de WhatsApp
Contacta amb mi a través de WhatsApp